Proiecte BIC 2023, ediția a II-a

Proiecte BIC 2023, ediția a II-a

În conformitate cu Regulamentul privind mecanismul de implementare al Programului „Bugetul Inițiativelor Comunitare” în comuna Balatina pentru anul 2023 aprobat prin Decizia Consiliului comunal Balatina nr.2/8 din 15.03.2023.

În baza Dispoziției nr.14 din 14.01.2024 cu privire la formarea Comisiei de evaluare a proiectelor depuse în baza Regulamentului privind mecanismul de implementare al Programului „Bugetul Inițiativelor Comunitare” în comuna Balatina pentru anul 2023, ediția a II-a.

În urma evaluării dosarelor depuse de către Grupurile de Inițiativă din comuna Balatina, Primăria Balatina publică lista proiectelor validate (procesul-verbal nr.1 din 25.01.2024).

- „Istoriile de succes încep în sala de clasă”

- „Costumul național e mândria poporului”

Următorul pas este semnarea Acordului de implementare al proiectelor.

Share: