Profilul comunei

Profilul comunei

Date istorice despre satul Balatina.

Satului Balatina a fost atestat documentar la 19 iunie 1429 ( Dicționarul statistic al Basarabiei). În publicația lui Vladimir Nicu - „Localitățile Moldovei în documente și cărți vechi”, Volumul I este publicat că satul Balatina a mai purtat denumirea de Demeanouți, i sa mai zis și Zădureni, Tomești, Bălteni.

Originea denumirii satului Balatina.

După relatarea istorică a lui Anatol Eremia, specialist în domeniul toponimiei, consideră că etimonul toponimului provine de la cuvântul ucrainean „boloto” care are sensul de mlaștină, mocirlă.

Este cazul să accentuăm că denumirea satului este ortografiată puțin diferit în documentele existente de la prima atestare a localității până la ziua de astăzi, astfel putem observa trei variante : Balotina, Bolotina și varianta actuală Balatina.

În majoritatea actelor din prima jumătate a secolului XIX- este scris Balotina, dar există și surse în care este notată varianta actuală a denumirii - Balatina.

Cu certitudine putem spune că așezările satului au fost mult mai devreme cu aproximativ peste 14 000 de ani în urmă conform cercetărilor arheologice. Primele așezări omenești permanente stabiliți în zona satului actual Balatina datează din perioada romană, când locuitorii acestei zone cultivau pământul, creșteau vița de vie, practicau diferite meșteșuguri casnice, creșteau vite. Își durau case mari din lemn unse cu lut. După ce casele primei așezări ale satului care era chiar pe malul râului Prut au avut de suferit în urma inundațiilor foarte mari, satul si-a schimbat așezarea puțin mai în deal (actuala locație), unde nu persista frica inundațiilor.

Bibliografie:

Nicu, V. Localitățile Moldovei în documente și cărți vechi. Vol. I. A-I. - Chișinău:

Eremia, A. Nume de localități.- Chișinău: 1970.- pag.60.

A.N.R.M., F. 211, inventar 1, dosar 193, f. 76 (act din 1823), A.N.R.M., F 41, inventar 1, dosar 621, f. , 16 (act din 1851).

Share: