Consultații publice

Consultații publice

 

 

Anunț

Primăria comunei Balatina anunță despre organizarea consultărilor publice la următoarele proiecte de decizie:

 1. Cu privire la executarea bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023”

Raportor: primarul comunei Balatina, Dumitru IAȚUC

 

 1. „Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului com. Balatina  pe  trimestrul  II al anului 2024”

Raportor: secretara Consiliului comunal Balatina, Diana ROTARI

 

 1. „Cu privire la înaintarea proiectului „Extinderea rețelelor de apeduct în satul Balatina, raionul Glodeni”

Raportor: primarul comunei Balatina, Dumitru IAȚUC

 

 1. „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului de performanță personalului din unitățile bugetare din subordinea Primăriei comunei Balatina”

Raportor: secretara Consiliului comunal Balatina, Diana ROTARI

 

 1. „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al primăriei comunei Balatina și utilizarea mijloacelor acestuia”

Raportor: primarul comunei Balatina, Dumitru IAȚUC

 

 1. „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicarea internă și externă a Primăriei comunei Balatina”

Raportor: secretara Consiliului comunal Balatina, Diana ROTARI

 

Modalitatea de consultare: Audieri publice.

Consultările publice cu cetățenii se vor desfășura la data de 23.02.2024, începând cu ora 15.00 , în incinta sălii de ședințe a primăriei comunei Balatina.

 

Proiectele de decizie supuse consultărilor publice sunt plasate pe pagina web a Primăriei comunei Balatina: www.balatina.md , recomandările pot fi expediate pe email-ul primariabalatina4811@gmail.com .

Propunerile respective vor fi analizate conform legislației.

 

 

 

Primăria comunei Balatina anunță consultări publice a proiectului bugetului pentru anul 2024, taxele locale pentru anul 2024 și cotele impozitului imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2024.

Propunerile și recomandările pentru elaborarea proiectului de decizie pot fi expediate până la data de 30.11.2023 ora 17.00 pe adresa de e-mail primariabalatina4811@gmail.com

 

 

 

 

Proiectul de Buget pentru anul 2024

a Primăriei comunei Balatina

 

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2024

 

Descriere

Codul economic

Suma ( mii lei)

 1. Venituri, total

1

14445,7

 1. Cheltuieli și active nefinanciare, total

2,3

14445,7

 1. Sold bugetar

 

 

 1. Surse de finanțare, total

 

 

Inclusiv,

 

 

 

 

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componența veniturilor bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2024

Nr.

Denumirea

Codul economic

Suma ( mii lei)

 

Venituri, total

 

14445,7

1

Impozitul pe venit

 

2655,0

2

Impozitul pe proprietate

 

411,8

2.1

Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător

113161

203,8

2.2

Impozitul funciar a persoanelor fizice – cetățeni

113171

145

2.3

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

113210

9

2.4

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice

113220

35

2.5

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzători din valoare estimată ( de piață) a bunurilor imobiliare

113230

7

2.6

Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice – cetățeni din valoarea estimată a bunurilor

113240

12

3

Alte taxe pentru mărfuri și servicii

 

554,4

3.1

Taxa pe piață

114411

5

3.2

Taxa pentru amenajarea teritoriului

114412

50

3.3

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul comunei Balatina

114413

1,7

3.5

Taxa pentru unitățile comerciale

114418

125

3.6

Venituri colectate total inclusiv

 

377,7

3.7

Plata părinților pentru întreținerea copiilor la grădinițe

142310

347,7

3.8

Prestarea serviciului cu plată

142310

30

4

Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor

 

753,8

4.1

Arenda pentru resursele naturale

141513

26,1

4.2

Arenda terenurilor cu altă destinație agricolă

141522

470,3

 

Extragerea mineralelor

114612

187,8

4.3

Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă

141533

53,6

4.4

Alte venituri încasate

145142

16

5.

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale

 

10065,4

5.1

Transferuri curente primite cu destinație special pentru învățământul preșcolar

191211

6659,0

5.2

Transferuri curente primite cu destinație special pentru infrastructura drumurilor publice locale

191216

1397,4

5.3

Transferuri curente primite cu destinație generală

191231

2009,0

 

Taxa pentru apă

114611

0,2

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

           

 

Resursele și cheltuielile bugetului  primăriei comunei Balatina pentru anul 2024

 conform clasificației funcționale și pe programe

Nr.

Denumirea

Codul economic

Suma ( mii lei)

 

Cheltuieli și active nefinanciare, total

 

1951,9

 

Cheltuieli recurente, total

 

3107,2

 

Cheltuieli de personal, total

 

8713,63

 

Investiții capitale, total

 

673

 

Servicii de Stat cu destinație generală

1.

Resurse, total

 

3010,6

1.1

Programul executivul și serviciile de suport (aparatul administrativ)

0301

2398,0

1.2

Programul ,, Executivul și serviciile de suport”

0302

562,6

1.3

Domenii generale

 

50

 

Cheltuieli, total

 

3010,6

 

Protecția mediului Gospodăria drumurilor

2

Resurse, total

 

1397,4

2.1

Servicii în domeniul economiei ( dezvoltarea drumurilor)

04

1397,4

 

Cheltuieli, total

 

1397,4

 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

3.

Resurse, total

 

910

3.1

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

06

650

3.2

Iluminat stradal

0640

260

 

Cheltuieli, total

 

910

 

Cultură, sport, tineret, cultură și odihnă

4.

Resurse, total

 

1100,9

4.1

Programul servicii de bibliotecă

8502

507,5

4.2

Programul ,, Activitatea caselor de cultură”

8502

443,4

4.3

Programul ,, Activități culturale”

8502

130

4.4

Programul ,, Tineret și sport”

8602

20

 

Cheltuieli, total

 

1100,9

 

Învăţământ

5.

Resurse, total

 

7006,7

5.1

Resurse generale

 

6659,

5.2

Resurse colectate

 

347,7

 

Cheltuieli, total

 

7006,7

 

Protecția socială

6.

Resurse, total

 

1020

6.1

Grupa principală ,, Protecție socială”

10

1020

6.2

,, Protecție socială prin intermediul centrelor comunitare”

9010

1020

6.3

Programul ,, Ajutoare bănești”

9010

30

 

Cheltuieli, total

 

1020

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivul-limită a unităților de personal pe instituțiile finanțate din bugetul local

pentru anul 2024

Grupa principală/funcția

Denumirea

Codul

Efectivul de personal, unități

Total

75,99

 

Servicii de stat cu destinație generală

10,5

 

Alte servicii

 

5

 

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă

8,25

 

Biblioteca publică Balatina

04326

2,5

 

Biblioteca Clococenii Vechi

10047

0,75

 

Biblioteca Tomeștii Noi

10168

1

 

Căminul Cultural Balatina

04324

2,5

 

Clubul Tomeștii Noi

10169

0,5

 

Clubul Clococenii Vechi

04325

1

 

Personal de Serviciu

03272

5

 

CCM Balatina

01928

8

 

Învățământ

44,24

 

Aparatul Administrativ

10569

10,5

 

Grădinița Nr.1 Balatina

04323

10

 

Grădinița Nr. 2 Balatina

05709

19,98

 

Grădinița Clococenii Noi

10246

7,13

 

Grădinița Tomeștii Noi

10167

7,13

 

Protecție socială

8

 

 

 

                       

 

 

 

 

Veniturile colectate ale instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul primăriei comunei                                                                    Balatina pentru anul 2024

Cod (F1F3)

Cod (Eco 6)

Denumirea serviciilor

suma (mii lei)

Total venituri colectate

377,7

0911

 

Învățământ

347,7

 

142310

Plata părinților p/u întreținerea copiilor la grădiniță

347,7

 

 

Protecție socială

30

 

 

Transferurile de la bugetul de Stat către bugetul local al primăriei comunei Balatina, pentru anul 2024

Nr.

Denumirea

COD

Suma, mii lei

 

Transferuri total inclusiv:

 

1065,4

1.

Transferuri curente primite cu destunație specială pentru învățământul preșcolar

191211

6659,0

2.

Transferuri curente cu destinație special pentru infrastructura drumurilor

191216

1397,4

 1.  

Transferuri primite cu destinație generală

191231

2009,0

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Limita de parcurs a autoturismului de serviciu pe primăria comunei Balatina, pentru anul 2024

Nr.

Denumirea

Persoana responsabilă de exploatare a autoturismului

Limita rulajului anual pentru un autoturism (mii km)

Numărul limită de autoturism (unități)

Marca autoturismului

1.

Aparatul primăriei

Peancovschi Serghei

24

1

NivaVaz GLPB777

 

 

 

 

Cuantumul fondului de rezervă al bugetului primăriei comunei Balatina  pentru anul 2024

Nr.

Denumirea

COD

Suma, mii lei

1

Fond de rezervă

 

50

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Cotele impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, pentru anul 2024

Nr.

Denumirea impozitelor

Subiectul impunerii

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Cota anuală

1.

Impozitul pe bunurile imobiliare

pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal)

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi  şi nerezidenţia ai Republicii Moldova:

a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;

b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;

c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de peteritoriul Republicii Moldova;

d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilo rpublice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;

f) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale terenuri aferente acestor bunuri)

0,2%

garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate

0,3 %

loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele

0,3%

Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele

0,3%

Bunurile mobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele

0,3%

2.

 

 

Impozitul funciar

pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform  Anexei nr. 1la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

 

 

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova

Terenurile cu destinație agricolă:

a) toate terenurile, altele decât cele destinate fânețelor și pășunilor:

 • care au indici cadastrali

 

 • care nu au indici cadastrali

 

 

 

                         1,50 lei, grad-hectar

                            110 lei p/u 1 hectar

b) terenurile destinate fînețelor și pășunilor:

 • care au indici cadastrali
 •  care nu au indici cadastrali

 

                          0,75 lei , grad hectar 55 lei p/u 1 hectar

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri ect.)

115 lei p/u 1 hectar

 

Terenurile din intravilan, inclusiv:

a) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuințe, loturi de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile publice locale ca loturi de pe lingă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de terenuri în intravilan

 • în localitățile rurale

 

 

 

 

 

 

 

 

1 leu p/u 100 m2

b) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 • în localitățile rurale

 

 

 

 

                            10 lei p/u 100 m2

Terenurile din extravilan, inclusiv:

1)terenurile pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele și pămînturile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  conform valorii estimate

 

 

 

350 lei p/u 1 hectar

 2) terenurile altele decît cele specificate la alin. 1), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

70 lei p/u 1 hectar

 

 

3.

 

Impozitul pe bunurile imobiliare

pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie

neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform Anexei.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţiai Republicii Moldova

Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, garajele, construcţiile amplasate pe terenurile loturilor întovărăşirilor pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

 1. pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).     

 

 

 

 

 

 1. la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare p/u perioada fiscală

 

 

0.1 la sută din costul bunurilor imobiliare

Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă,precum și pe alte bunuri imobiliare, cu excepția celor prevăzute mai jos, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

 1. pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

 

 

 1. pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).

 

 

 

 

 

0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare p/u perioada fiscală.

                 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

Pentru bunurile imobiliare, cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturilor întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:

 1. pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

 

 

 

 

 1. persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).

 

 

 

 

 

 

 

0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare p/u perioada fiscală.

0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

Bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale) din localitățile rurale se stabilesc după cum urmează:

 

 1. pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;

 

 

 

 

b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a)

 

 

 

 

 

0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pentru perioada fiscală.

 

0,1la sută din costul bunurilor imobiliare

Nota: În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depășește 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcție de suprafața totală, după cum urmează:

- de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori;

- de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori;

- de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori;

- peste 300 m2 – de 15 ori.

 

Înlesnirile la plata impozitului funciar și pe bunurile imobiliare sunt acordate în baza art. 283 pl. 1 lit. h, i, j, k, l și pl. 2, 21 și art. 284 pl. 1 și 11 titlul VI al Codului fiscal.

 

 

                                                                                                           

 

 

Cotele taxelor locale, pentru anul 2024

Nr.

Denumirea taxelor locale

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Cota anuală

Înlesniri conform art. 295 și art. 296 din Codul Fiscal

1.

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Numărul  mediu scriptic trimestrial al salariaților și suplimentar:

- în cazul întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul și numărul membrilor gospodăriilor țărănești (de fermier);

 

200  lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii individuale,  al gospodăriei țărănești (de fermier), de asemenea membrii acestia.

 

- fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier) care au atins vârsta de pensionare;                                                                                                   - persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul piețelor create în condițiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior;                                                                                         - autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;                                                                                                       -misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizțiilor internaționale acreditate în RM, în baza princioiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte;                                                                                           -Banca Națională a Moldovei;                                                               - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;                                                                                          - subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF.

2.

Taxă de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrative-teritorial

Venitul din vânzări ale bunurilor declarate la licitație

0,25% din venitul din vânzări ale bunurilor declarate la licitație

- fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier) care au atins vârsta de pensionare;                                                                                                  - persoanele fizice care desfășoară activități independente în cadrul piețelor create în condițiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior;                                                                                       

      - autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;                                                                                      -misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizțiilor internaționale acreditate în RM, în baza princioiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte;                                                                                       -Banca Națională a Moldovei;                                                                    - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;                                                          - subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF.

3.

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

Unitățile de comerț și/sau de prestări servicii care corespund activităților expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior

Conform anexei nr.11

-persoanele care practică axctivități de pompe funebre și  acordă servicii similar, inclusiv care confecționează saicrie,  coronae, flori false, ghirlande;                                                                                                      - autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;

-misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizțiilor internaționale acreditate în RM, în baza princioiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte;                                                                                      -Banca Națională a Moldovei;                                                                       - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;                                               -subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF.

4.

Taxa de piață

Suprafaţa terenului pieței şi a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor

4,50 lei/m2 anual

- autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;                                                                                                    -misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizțiilor internaționale acreditate în RM, în baza princioiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte;                                                                                     -Banca Națională a Moldovei;                                                                   - proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;                                                                                        - subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF.

5.

Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)

Numărul de unităţi de transport, cu capacitatea de până la 8 locuri, inclusiv șoferul

 

 

100 lei lunar pentru fiecare unitate de transport.

- autoritățile publice și instituţiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;                                                                                                    -misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în RM, precum și reprezentanțele organizțiilor internaționale acreditate în RM, în baza princioiului reciprocității, în conformitate cu tratatele internaționale la care RM este parte;                                                                            -Banca Națională a Moldovei;                                                         

- proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției, conform legislației;                                                 - subiecții care desfășoară activități conform cap.103 din titlul II al CF.

 

          NOTĂ: Termenul de plată a taxelor locale și de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecții impunerii și organele împuternicite este trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară nu se prezintă darea de seamă fiscală.

 

 

Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru anul 2024

Unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, care corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior

Cota taxei anuale, lei

 

Secțiunea

Diviziunea

Grupa

Clasa

Denumirea activității

 

 

 

 

 

Centru

Pereferie

 

G

47

47.1

47.11

Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.

-Suprafața comercială de până la 25 m.p.

 

 

2500 lei

 

 

2000 lei

 

- Suprafața comercială de la 26 m.p. până la 50 m.p.

4000 le

3500 lei

 

 

- Suprafața comercială de la 51 m.p. până la 100 m.p.

5000 lei

4500 lei

 

- Suprafața comercială de la 101 m.p. până la 150 m.p.

5500 lei

5000 lei

 

G

47

47.1

47.19

Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse nealimentare.

-Suprafața comercială de până la 30 m.p.

 

 

1500 lei

 

 

- Suprafața comercială de la 31 m.p. până la 100 m.p.

3000 lei

 

 

G

45

45.2

45.20

Întreținerea și repararea autovehiculelor.

-Suprafața comercială de până la 50 m.p.

 

1500 lei

 

 

-Suprafața comercială de până la 51 m.p. până la 100 m.p.

       3500 lei

      

 

 

- Suprafața comercială de la 101 m.p. până la 200 m.p.

   4500 lei

 

 

G

45

45.3

45.32

Comerțul cu amănuntul de piese și de accesorii pentru autovehicol

- Suprafața comercială de până la 50 m.p.

 

4000 lei

 

 

G

47

47.5

47.52

Comerțul cu amănuntul al articulelor de ferărie, al articolilor din sticlă și a celor pentru vopsit în magazine specializate

-Suprafața comercială de până la 50 m.p. până la 100 m.p.

 

 

8000 lei

 

 

- Suprafața comercială de la 101 m.p. până la 200 m.p.

9000 lei

 

 

G

47

47.3

47.30

Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehiculelor în magazine specializate

 

18 000

 

I

56

56.2

56.21

Alte activități de alimentație (catering) pentru evenimente

-Suprafața comercială de până la 80 m.p.

 

                               3500

 

 

- Suprafața comercială de la 81 m.p. până la  110 m.p.

4500

 

 

 

- Suprafața comercială de la 111 m.p. până la  300 m.p.

6000

 

 

I

56

56.3

56.30

Baruri și alte activități de servire al băuturilor

-Suprafața comercială de până la 30 m.p.

 

6000 lei

 

 

- Suprafața comercială de la 31 m.p. până la  100 m.p.

8000 lei

 

 

 

- Suprafața comercială de la 101 m.p. până la  150 m.p.

10 000 lei

 

 

G

47

47.7

47.73

Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate                                                                      -Suprafața comercială de până la 30 m.p.

 

1500 lei

 

 

 

- Suprafața comercială de la 31 m.p. până la  50 m.p.

                                4000 lei

 

 

G

47

47.9

47.99

Comerţul cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor (unitate mobilă)

 5000 lei

 

 

*Notă: Clasificația activităților se stabilește în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            NOMENCLATOR                                                                                                                                                                     cu privire la stabilirea plăților și tarifele serviciilor cu plată pentru anul 2024

Plățile și tarifele serviciilor cu plată sunt stabilite pentru eliberarea diferitor tipuri de adeverințe și prestarea serviciilor pentru înregistrarea solemnă a ceremoniilor civile.

I.Plata pentru adeverințe este percepută de la persoane fizice și juridice pentru următoarele tipuri de adeverințe cu următoarea mărime a plății:

1. Componența familiei – 5 lei                                                                                                                                  

   2.Certificat despre teren, lot pentru grădini – 5 lei                                                                                                                                    

  3. Locul de trai – 5 lei                                                                                                                                                                     

  4.Certificat pentru legalizarea drepturilor succesorale – 20 lei                                                                             

  5.Posesiune s-au proprietate a bunurilor imobile – 5 lei                                                                                                      

 6.Extras, declarație de primire în spațiu – 15 lei                                                                                                                    

  7. Alte certificate de confirmare – 10 lei                                                                                                                              

  8. Certificate de producător – 50 lei                                                                                                                      

9.Certificat despre prezența s-au lipsa restanțelor la bugetul local – 5 lei                                                                                

  10. Extras din cont personal, carte de imobil – 15 lei                                                                                                                     

    11. Certificat de salariu pentru pensie – 5 lei/1 an                                                                                                                          

 12. Adeverință caracteristică – 5 lei                                                                                                                                   

13. Confirmarea, vinderea animalelor-50 lei                                                                                                                                                       

   14 Realizarea producției-50 lei                                                                                                                                                               

   15.Plata pentru eliberarea notificărilor pentru punctele de comerț/nou deschise – 100 lei .                                

 16. Plata pentru eliberarea notificărilor  pentru dreptul de vînzare în Piața ÎM,,Viitorul Balatinei”- 100 lei.                               

     II. Sunt scutiți de plată următoarele categorii de cetățeni:

 • Invalizii, invalizii din copilărie de gr. I și II.
 • Copiii orfani
 • Pensionari

III. Servicii prestate                                                                                                                                                                           

1.   Pentru înregistrarea solemnă a căsătoriei se stabilesc următoarele tarife :                                                     

  - în zi de lucru – 400 lei                                                                                                                                                   

  - în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătorile calindaristice – 600 lei                                                             

2. Plata pentru serviciul prestat se achită la contabilitatea primăriei.                                                          

 

 

          

 

 

 

 

 

Plata pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare în primăria comunei Balatina pentru anul 2023

Nr

Denumirea

Mărimea plății ( lei)

1.

Certificatul de urbanism

50 lei

2.

 Eliberarea autorizației de construire/ desființare

100 lei

 

 

 

 

       

                  

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZIȚIE Nr. 94

Din 11.09.2023

 

„ Cu privire la organizarea consultărilor publice”

      În conformitate cu prevederile Legii 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional a Hotărârii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare: Legea nr. 982-XVI din 11.05.2000 privind accesul la informație, în baza art. 29 lit. e), art. 32 al (1) Legea 436/2006 privind Administrația publică locală,-

Dispun:

 1. Se organizează în perioada 11.09.2023-21.09.2023 consultări publice cu referire la Planul strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Balatina, r. Glodeni pentru anii 2024-2028 conform anexei nr.1.
 2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință locuitorilor comunei Balatina prin afișarea pe panoul informativ și pagina web www.balatina.md .
 3. Controlul asupra prezentei dispoziții mi-l asum personal.

 

 

          Primarul comunei Balatina                                        Dumitru IAȚUC

 

                                                                                                       Anexa nr. 1                                                                                             la Dispoziția nr. 94 din 11.09.2023

 

 

 

ANUNȚ

PRIVIND INIȚIEREA CONSULTĂRILOR PUBLICE

 

PRIMĂRIA COMUNEI BALATINA INFORMEAZĂ PUBLICUL LARG DESPRE INIȚIEREA  CONSULTĂRILOR PUBLICE 

a Strategiei de dezvoltare socio-economice a localității pentru 2024-2028

 

 

     Conform pct. 17 din Regulile de organizare a procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Consiliului comunal Balatina, adoptată prin Decizia nr. 2/7 din 24.02.2017, cu scopul participării directe a cetățenilor și implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Balatina, inițiază începând cu  11.09.2023, consultarea publică:

” Planul Strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Balatina raionul Glodeni pentru anii 2024-2028”

 

Vă informăm că, puteți expedia Recomandări pentru ”Planul  Strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Balatina raionul Glodeni pentru anii 2024-2028” propus, supus consultării publice, până la data de 21.09.2023 ora 17.00 pe adresa electronica primariabalatina4811@gmail.com

 

De asemenea, puteți depune recomandări în scris la sediul Primăriei, la Diana ROTARI Secretar al Consiliului comunal Balatina.

https://balatina.md/planuri-si-strategii-de-dezvoltare

 

 

 

icon

proiect.pdf

PDF (400kb)
Share: