Lansarea Programului „Bugetul Inițiativelor Comunitare 2023, ediția II”

Lansarea Programului „Bugetul Inițiativelor Comunitare 2023, ediția II”

Programul „Bugetul Inițiativelor Comunitare” își propune implicarea cetățenilor comunei Balatina într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de gestiune a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.

Scopurile Programului:

 • Creșterea eficienței utilizării bugetului comunal prin implicarea cetățenilor în procesul decizional și dezvoltarea inițiativelor comunitare; 
 • Îmbunătățirea dialogului dintre cetățeni și Primăria comunei Balatina;
 • Adaptarea planurilor de activitate a Primăriei comunei Balatina la nevoile și așteptările cetățenilor pentru a îmbunătăți calitatea vieții în comuna Balatina;
 • Creșterea transparenței activității administrației publice locale;
 • Revitalizarea urbană a spațiilor degradate.

Prioritățile de finanțare
În cadrul programului vor fi susținute proiectele conform următoarelor priorități:

 • Infrastructură stradală
 • Amenajare și activități socio-culturale
 • Eficientizarea Energetică a clădirilor publice (Baterii solare și Panouri fotovoltaice)
 • Dezvoltarea serviciilor sociale
 • Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației
 • Activități educaționale, sportive. 

Procedura de aplicare

 • În cadrul programului pot aplica grupurile de inițiativă și asociațiile obștești din comuna Balatina, care întrunesc următoarele condiții:
 • Grupurile de inițiativă:
 • Dețin procesul verbal de constituire a grupului de inițiativă și de numire a liderului grupului de inițiativă;
 • Este format minim din 3 persoane cu vârsta de peste 18 ani.
 • Asociațiile obștești, pot participa dacă sunt înregistrate conform Legii nr.86/2020 privind organizațiile necomerciale. 

Share: