Executarea bugetului pentru 6 luni ale anului 2023